ปุ่ม (Button)

Button เป็น Elements ที่ช่วยให้คุณสามารถสร้างปุ่มให้กับเว็บไซต์ได้โดย ง่าย และแสดงการออกแบบที่สวยงาม แต่ละ element มีตัวเลือกการปรับแต่ง และเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็ว

Button Group

3D Button

Icon Button

Basic Button

Basic Button Icon

Quote Button

Gatsby Button

Resize Button

ZigZag Button

Outline Button

3 Color Button

Outline Button Icon

Gradient Button

Separated Button

Symmetric Button

Underline Button

Double Text Button

Grow Shadow Button

Basic Shadow Button

Border Hover Button

Animated Icon Button

Filled Shadow Button

Parallelogram Button

Strikethrough Button

Call to Action Button

Double Outline Button

Outline Shadow Button

Animated Shadow Button

Simple Gradient Button

Animated Outline Button

Animated Two Color Button

Transparent Outline Button

Strikethrough Outline Button

Basic Shadow Button