เครื่องเล่นสื่อ (Media Player)

ช่วยให้คุณออกแบบการแสดง video ที่สวยงาม มีตัวเลือกในการปรับแต่ง และเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็ว

Video Player

Video Popup

Vimeo Player

YouTube Player

SoundCloud Player