ข้อความ (Message)

ช่วยให้คุณสามารถแยกเนื้อหาของคุณออกเป็นหัวข้อ และแสดงการออกแบบที่สวยงาม แต่ละ element มีตัวเลือกการปรับแต่ง และเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็ว

Message Box

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Simple Message Box

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Outline Message Box

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Semi-filled Message Box

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Notification systems are used by businesses to deliver messages

Notification systems are used by businesses to deliver messages