แบบร่าง (Mockup)

แบบร่าง (Mockup)  แสดงตัวอย่างรูปบนหน้าจออุปกรณ์ต่างๆ แต่ละ element มีตัวเลือกการปรับแต่ง และเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็ว

Browser Mockup

Phone Mockup

s