เส้นคั่น (Separator)

เส้นคั่น (Separator) ช่วยให้คุณสามารถแยกเนื้อหาของคุณออกเป็นหัวข้อ และแสดงการออกแบบที่สวยงาม แต่ละ element มีตัวเลือกการปรับแต่ง และเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็ว

Separator

Separator with Title

A

B

C

Separator with Icon

Double Separator

ZigZag Separator