สังคมออนไลน์ (Social)

สังคมออนไลน์ (Social) หรือ Social Elements ช่วยให้คุณเพิ่มข้อมูลการติดต่อในช่องทางออนไลน์อื่นๆของคุณได้ และแสดงการออกแบบที่สวยงาม แต่ละ element มีตัวเลือกการปรับแต่ง และเปลี่ยนรูปลักษณ์ของเนื้อหาของคุณอย่างรวดเร็ว

Social Profile Icons

Mono Social Icons

Twitter Timeline

Twitter Tweet

Facebook Comments

(function(d, s, id) { if(d.getElementById('fb-root')) return; var fbRoot = d.createElement('div'); fbRoot.id = 'fb-root'; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(fbRoot); var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Facebook Page

(function(d, s, id) { if(d.getElementById('fb-root')) return; var fbRoot = d.createElement('div'); fbRoot.id = 'fb-root'; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(fbRoot); var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
(function(d, s, id) { if(d.getElementById('fb-root')) return; var fbRoot = d.createElement('div'); fbRoot.id = 'fb-root'; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(fbRoot); var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Facebook Share

Facebook Like

(function(d, s, id) { if(d.getElementById('fb-root')) return; var fbRoot = d.createElement('div'); fbRoot.id = 'fb-root'; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(fbRoot); var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
(function(d, s, id) { if(d.getElementById('fb-root')) return; var fbRoot = d.createElement('div'); fbRoot.id = 'fb-root'; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(fbRoot); var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
(function(d, s, id) { if(d.getElementById('fb-root')) return; var fbRoot = d.createElement('div'); fbRoot.id = 'fb-root'; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(fbRoot); var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));
(function(d, s, id) { if(d.getElementById('fb-root')) return; var fbRoot = d.createElement('div'); fbRoot.id = 'fb-root'; document.getElementsByTagName('body')[0].appendChild(fbRoot); var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v2.12"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Pinterest Pinit